Studenten worden bij deze uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag.
Aanvragen zijn jaarlijks mogelijk van 1 oktober tot 31 januari.

De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.

Aan de aanvraag is een aantal voorwaarden verbonden. De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende aanvraagformulier en de hierin gevraagde documenten. Het aanvraagformulier (in Word) is gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar als download. 

De Wetenschappelijke Raad zal de bescheiden uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting.

Een aanvraag dient schriftelijk te worden voorgelegd door middel van het bijgesloten formulier en de hierin gevraagde documenten. De eerstvolgende indieningsperiode start op 1 oktober 2024.

Naar boven