De volgende aanvragen zijn gehonoreerd

2024

Bart Nauta
Geschiedenis, Universiteit van Utrecht
Empirisch (‘oral history’) onderzoek gedurende twee maanden in Canada naar dadertrauma bij veroordeelde daders van internationale misdrijven, als onderdeel van een zesjarig promotieonderzoek naar de psychosociale nasleep van daderschap voor daders zelf en verwanten.

Frederick Ykema 
Geschiedenis, Universiteit van Cambridge
Promotieonderzoek naar de relatie tussen de NSB en Nederlands-Indië als onderdeel van de geschiedschrijving over het Indische politieke klimaat in het Interbellum.

Jeremy Hanemaaijer
Geneeskunde, Universiteit van Oxford
Promotieonderzoek naar het subcorticale en corticale pijnnetwerk ten behoeve van invasieve neuromodulatie zoals Deep Brain Stimulation en Motor Cortex Stimulation waarmee patiënten met chronische neuropathische pijn effectiever kunnen worden behandeld.

2023

Izanna Mulder
Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
Interdisciplinair onderzoek naar artistieke drukkerij l’Atelier des Delâtre in Parijs (1850 – 1950) als casestudy voor promotieonderzoek naar de interactie tussen kunst en ambacht en de waarde van makerschap.

Lars van Doorn
Rechten, Universiteit Leiden
Onderzoek aan de Universiteit van Zürich met gebruik van survey-experimenten naar de relatie tussen arbeidsmarktrisico’s en politieke voorkeuren. Het gastonderzoek vindt plaats in het kader van promotieonderzoek naar de politieke gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende risico’s op werkloosheid en/of het verlies van inkomsten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de overgang naar een groene economie en hoe daarin politieke voorkeuren worden gevormd.

Suzan Dijkstra
Geneeskunde, Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School
Onderzoek naar karakteristiek van virusspecifieke T-cellen middels spectrale flowcycometrie en single cell RNA sequencing ten behoeve van nieuwe vaccinatiestrategieën en antivirale immuuntherapieën.

Timo Kalisvaart
Geneeskunde, Universiteit Leiden
Onderzoek aan de Universiteit van Oxford en Universiteit Leiden naar multimodale beeldvorming van het personaliseren van zorg voor sarcoompatiënten (patienten met bot- en wekedelenkanker), gericht op validatie van het ontwikkelde beedvormingsfantoom ter harmonisatie van radiologisch onderzoek en op beoordeling van het nut van PET/CT-scans voor het monitoren van therapie-effect bij hoge graad sarcomen.

Paul Kemps
Geneeskunde, Universiteit Leiden
Onderzoek aan de Universiteit van Heidelberg (German Cancer Research Center) naar verbetering van classificatie en diagnostiek van zeldzame hematologische ziekten, door middel van analyse van zeldzame histiocytaire tumoren aan de hand van DNA methylatie patronen.

Claire Kramer
Geneeskunde, Universiteit Leiden
Onderzoeksstage aan de Universiteiten van Oxford en Manchester naar het karakteriseren van copy number veranderingen in het p53-abnormaal endometriumcarcinoom (baarmoederkanker).

2022

Bart Lutters
Geneeskunde, Geschiedenis, Universiteit Utrecht
Vierjarig promotieonderzoek naar de historie van neurochirurgie in Nederland in internationaal perspectief, in combinatie met onderzoek naar verbetering van de onderlinge samenwerking van artsen en historici.

Hannah van Kolfschooten
Rechten, Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksverblijf van vijf maanden aan de Harvard Law School in het kader van promotieonderzoek op het snijvlak tussen Europees gezondheidsrecht, bio-ethiek en technologie naar het waarborgen van de rechten van de patiënt bij gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor het nemen van medische beslissingen in de zorg.

Jelmer Savelkoel
Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Promotieonderzoek naar de ziektelast van melioidose in Suriname middels systematisch bodemonderzoek naar de bacterie Burkholderia pseudomallei gecombineerd met serologische en microbiologische surveillance.

Ryan Awadpershad
Geneeskunde, Universiteit van Helsinki
Vierjarig promotieonderzoek naar de rol van het mitochondriale ribosoom en de functionele uitkomst hiervan in kanker.

Wietske Merison
Rechten, University of California Los Angeles (UCLA) Law School
Vijfjarig promotieonderzoek op het gebied van milieurecht, mensenrechten en islamitisch recht ter ontwikkeling van een islamitisch kader voor klimaatrechtvaardigheid.

2021
De ontwikkelingen rond het coronavirus maken het toekennen van beurzen dit jaar onmogelijk. 
 
 

Het overgrote deel van de aanvragen betreft immers een reis en/of verblijf in het buitenland, en daarvan zal gedurende een langere periode geen sprake kunnen zijn.

2020
De ontwikkelingen rond het coronavirus maken het toekennen van beurzen dit jaar onmogelijk. Het overgrote deel van de aanvragen betreft immers een reis en/of verblijf in het buitenland, en daarvan zal gedurende een langere periode geen sprake kunnen zijn. 
 
 
Besloten is een bijdrage  te leveren aan het onderzoek naar een coronavaccin door prof. dr. Eric Snijder aan de Universiteit Leiden. Zie de volgende webpagina:
2019

Iris Nederlof
Geneeskunde, Universiteit Leiden
Onderzoek bij het Nederlands Kanker Instituut en aan Stanford University, (USA) naar immuuntherapie bij het behandelen van triple negatieve borstkanker.

Max van Essen
Geneeskunde, Universiteit Utrecht
Driejarig promotie-onderzoek aan Oxford University (UK). Onderzoek naar een behandelingsmethode voor hersenkanker bij kinderen door middel van stamcellen.

Veerle Brans
Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
Driejarige onderzoeksperiode aan Oxford University (UK). Quantitative Advanced Fluorescence Microspcopy to Investigate the Role of Microbubble-Cel Membrane Interactions in Immunomodulation.

Marianne van der Vaart
Geneeskunde, Universiteit Leiden
Driejarig promotie-onderzoek aan Oxford University (UK). Fundamentele structurele en functionele ontwikkeling van het brein in relatie tot pijn in neonaten.

Hamez Gacaferi
Geneeskunde, Universiteit Leiden
Driejarig promotie-onderzoek aan Oxford University (UK) binnen de specialisatie Orthopedie. Alarmins as key molecules active in inflammatie and fibrosus in Frozen Shoulder.

Paula Verveer
Rechten, Universiteit Leiden
Eenjarige Masterstudie aan Cornell Law School, Ithaca (USA), met specialisatie in de rechtsgebieden International Dispute Resolution en Intellectual Property.

Garbrand Wiersema
Bedrijfskunde, Universiteit Groningen
Vierjarige onderzoeksperiode aan Oxford University (UK). System-wide Stress testing of Complex Financial Networks.

2018

Inge Hendriks
Geschiedenis/Geneeskunde, Universiteit Leiden
Onderzoek naar de invloed van Herman Boerhaave op Nikolay Perigov (1810-1881), de grondlegger van de moderne Russische geneeskunde.

Lieke Brouwer
Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksperiode van vier maanden aan University of Oxford, UK, in het kader van promotie op het gebied van recombinerende poliovirussen.

 

Marijn Sax
Rechten, Universiteit van Amsterdam
Research visit van vier maanden aan de Cornell University, New York, VS, in het kader van promotie-onderzoek naar legale, ethische en commerciële aspecten van gezondheids-apps.

2017

Bastiaan van Dalen, Geschiedenis / Archeologie, University of Oxford (UK)
Tweejarige masterstudie in Applied Landscape Archeology aan de University of Oxford. Onderzoek naar de applicatie van archeologie in het bevordern van duurzaamheid en economische ontwikkeling in tropische gebieden.

Loes Vrolijk, Geneeskunde, Universiteit Leiden
Studieperiode van vijf maanden in het Groote Schuur Ziekenhuis, Kaapstad, Zuid-Afrika. Onderzoek naar de bestrijding van lepra door vroegtijdige diagnose middels een eenvoudige bloedtest.

Vera Reitsema, Geneeskunde, Universiteit Groningen
Onderzoek gedurende zes maanden aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston (USA) De rol van endogene waterstofsulfide productie bij sepsis (bloedvergiftiging) om vast te stellen of manipulatie hiervan de overleving van sepsis verbetert.

Hagma Workel, Geneeskunde, Universiteit Groningen
Onderzoek gedurende zes maanden aan het Wellcome Trust Centre for Human Genetics, University of Oxford (UK) Onderzoek naar tumorimmunologie in het ovariumcarcinoom en het endometriumcarcinoom, met een nadruk op intra-epitheliale T lymfocyten.

Caroline Figueroa, Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Onderzoek gedurende een jaar aan de University of Oxford (UK) Het kwantificeren van dynamische neurale netwerk interacties bij patiënten in remissie van depressie met een hoog risico op terugval.

Dirk Alkemade, Geschiedenis, Universiteit Leiden
Onderzoek naar het politieke leven van Pieter Vreede, een sleutelfiguur uit de Nederlandse politieke geschiedenis, resulterend in een biografie.

2016

Babak Mohammadzadeh, University of Cambridge, UK.
PhD onderzoek lopend van 2015 tot 2018 over veiligheidsbeleid en economische betrekkingen in de Perzische Golf. Het onderzoek poogt te verklaren op welke binnenlandse politieke verhoudingen in Iran en Saoedi-Arabië een rol hebben gespeeld in de competitie en samenwerking tussen deze staten in het tijdvak 1997 - 2005.

Najim Lahrouchi, Geneeskunde, VU Amsterdam.
Een studieperiode van een jaar bij het Broad Institute of Harvard and MIT, Boston, USA. Fundamenteel genetisch onderzoek.

Jan Brouwer, Geneeskunde, Universiteit Groningen.
Onderzoeksproject gedurende 6 maanden aan het Brighams and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA. Histologisch onderzoek naar vroege voorloperstadia van hooggradig sereus ovariumcarconoom (HGSOC)

 

Patrick van der Zande, Geneeskunde, Universiteit Leiden.
Onderzoek gedurende 32 weken binnen de afdeling Microbiology van het New York University Medical Centre naar obesitasgerelateerde afwijkingen van de stofwisseling.

Bas Bavelaar, Geneeskunde, Geneeskunde, University of Oxford.
Onderzoek (periode 2015-2019) naar radioactieve nanogeneesmiddelen voor het bestrijden van telomerase, een project op het grensvlak tussen radiochemie, farmacologie en oncologie.

Willemieke Tummers, Geneeskunde, Universiteit Leiden.
Onderzoeksproject gedurende een jaar aan Stanford University, California, USA. Ontwikkeling en validatie van een tumor-specifieke tracer voor pancreascarcinoom.

2015

Annarein Kerbert (Geneeskunde, Universiteit Leiden)
‘Risk stratification in liver cirrhosis and acute on chronic liver failure.’ Onderzoek naar leverziektes binnen de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het LUMC, in samenwerking met het EASL-CLIF consortium, Barcelona, Spanje.

Saskia Janssen (Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
‘De rol van mycobacteriële sepsis bij patiënten met ernstige HIV-geassocieerde tuberculose.’ Het verzamelen van klinische data en het doen van onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de University of Cape Town, in het Khayelitsha District Hospital, Kaapstad, Zuid-Afrika.

Fleur Stolker (Rechten, Universiteit Leiden)
‘A history in securities in relations to future interests.’ Promotieonderzoek aan de University of Oxford gedurende 2-3 jaar, naar de geschiedenis van zekerheidsrechten in relatie tot toekomstig eigendom.

Zenobia S. Homan (Geschiedenis / Archeologie, London School of Oriental and African Studies)
‘De paleografie van het spijkerschrift.’ Onderzoek aan de University of Cambridge naar communicatiemethodes in het oude Midden-Oosten, met als specialisatie vergelijkende paleografie van het spijkerschrift.

Paul Post (Rechten, Universiteit Leiden)
‘Magister Juris, University College London.’ Het volgen van een masterprogramma aan het University College London, van oktober 2014 tot juni 2015. Specifieke focus op het Britse constitutionele rechten in relatie tot het recht van de Europese Unie.

2014

Brian Oscar Bingen (Geneeskunde, Universiteit Leiden)
Onderzoek gedurende zes maanden aan University of Oxford (UK). 'The role of atrial nitric oxide-redox balance in het pathogenesis of atrial fibrillation.' Het onderzoek betreft het boezemfibrilleren als meest voorkomende hartritmestoornis.

Tessa Sandberg (Biomedische Wetenschappen, Universiteit Leiden)
Onderzoek gedurende zeven maanden aan het Wellcome Trust Centre for Human Genetics, University of Oxford (UK). Onderwerp is de functie van een polymorphism (een variatie in het DNA) die geassocieerd is met een verhoogd risico op colorectale kanker en die zich in het gebied van het POLD3 gen bevindt.

David Pinchasik (Rechten, Universiteit Leiden)
Masterstudie voor de duur van een volledig academisch jaar aan Harvard Law School (USA). Algehele verdieping in het Amerikaanse en Engelse recht, in het bijzonder aspecten betreffende de punitieve schadevergoeding.

Thomas Foets (Geneeskunde, Universiteit Utrecht)
Promotie-onderzoek aan University of Cambridge (UK) gedurende een periode van maximaal vier jaar. Het project betreft 'Oncogenic Wnt signalling in cancer'.

Stefan Thewissen (Rechten, Universiteit Leiden)
Promotie-onderzoek voor een periode van vijf maanden als Student Visitor aan Nuffield College, University of Oxford (UK). Het onderzoek richt zich op de gevolgen van toenemende inkomensongelijkheid op het stemgedrag in ontwikkelde landen.

Anita van der Zwan (Geneeskunde, Universiteit Leiden)
Promotie-onderzoek 'Deciduale CD8+ Effector T cel responsen in normale en gecompliceerde zwangerschappen: de rol van HLA en HCMV infecties.' Het onderzoek vindt plaats aan het Harvard University Department of Stem Cell and Regenerative Biology (USA).

2013

Paul Hulsenboom
(Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)
Onderzoeksproject gedurende drie jaar aan University of Oxford (UK): ‘The Sarmatian Horace in England and The Netherlands’. Studie naar de receptie van 17e eeuwse Poolse Neo-Latijn dichter Maciej Kazimierz Sarbiewski, beter bekend als Sarbievius, de ‘Christelijke Horatius’.

Ewoud van der Leek
(Rechten, Universiteit Leiden)
Studie gedurende zes maanden aan de Boston University en Harvard Law School (USA) ter verkrijging van een LL.M, Mastergraad in Amerikaans recht.

Lotte Bruens
(Geneeskunde, Universiteit Utrecht)
Onderzoeksproject gedurende zes maanden aan het Harvard Stem Cell Institute van Harvard University (USA) naar het positieve effect van calorierestrictie op spierstamceltransplantaties, in het kader van de master Cancer Genomics and Development Biology.

Sophie Roborgh
(Geschiedenis, Geneeskunde, University of Cambridge)
Onderzoeksproject gedurende drie jaar aan University of Cambridge of Oxford (UK): ‘From cooptation to contestation and anti-regime opposition: a study of activism among physicians in the Arab Spring.’

Anil Can
(Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Onderzoeksproject gedurende drie jaar aan Harvard Medical School (USA): ‘Subarchnoid hemorrhage, microembolism, injury depolarizations and microvascular dysfunction’.

2012

Si Chen
(Geneeskunde, Universiteit Utrecht)
Onderzoek gedurende zeven maanden aan Harvard Medical School Boston (USA). International Research Traineeship binnen het Drug Innovation Master Program.

Mala Isrie
(Geneeskunde, KU Leuven)
Promotie-onderzoek naar genetische oorzaken van verstandelijke beperking.

Nigel Kooreman
(Geneeskunde, Universiteit Leiden)
Onderzoeksproject gedurende drie jaar aan de University of Stanford, California (USA). Stamcelonderzoek ten behoeve van de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

David Vogelsang
(Geneeskunde, Universiteit Leiden)
Onderzoeksproject gedurende drie jaar aan University of Cambridge (UK). Onderzoek naar de rol van dopamine bij verschillende typen bron geheugen.

Karen Hollewand
(Geschiedenis, Universiteit Utrecht)
Promotieplaats gedurende drie jaar aan de University of Oxford (UK), voor onderzoek naar het debat rond seksuele vrijheid dat zich ontwikkelde in de periode van de Radicale Verlichting (rond 1700), aan de hand van het leven en werk van Hadriaan Beverland (1650-1716).

2011

Esther van Gelder
(Geschiedenis, Universiteit Leiden - Scaliger Instituut)
Onderzoek naar leven en werk van Carolus Clusius, grondlegger van de Leidse Hortus Botanicus, in het bijzonder het digitaliseren en online publiceren van correspondentie en biografische gegevens.

Rik Peels
(Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht)
Half jaar studie aan de University of Oxford (UK), periode in het kader van promotieonderzoek ‘Belief and Excuses’: De ethiek van overtuigingen, die ten grondslag moet liggen aan de ethiek van het handelen.

Rik Viergever
(Geneeskunde, Universiteit Utrecht en VU Amsterdam)
Studie aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK). Onderzoek naar zorg aan slachtoffers van mensenhandel.

Chris Lange
(Geneeskunde, Universiteit Leiden)
Studieperiode van 8 maanden in Los Angeles (USA) aan het USC Norris Comprehensive Cancer Center: ‘Methylering van DNA als diagnostische modaliteit bij colorectaal carcinoom’.

Wendy Sijnesael
(Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)
Studie aan de University of Bristol (UK). Onderzoek naar werkwijze, kennisniveau en mogelijke bedoelingen van de schilder Sir Lawrence Alma Tadema, die veel oudheden heeft gebruikt als model voor zijn schilderijen.

Jonathan Gene Bijron
(Geneeskunde, Universiteit Utrecht)
Eenjarige studie aan Harvard Medical School (USA) in het kader van onderzoek op het gebied van gynaecologische oncologie bij vrouwen met een erfelijk verhoogd risico op het ontwikkelen van eierstok en eileiderkanker.

Kim Wagenaar
(Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, University of Cambridge)
PhD studie aan de University of Cambridge (UK). Onderzoek naar microfinancieringsbanken die transformeren van nonprofit organisatie naar for-profit bank.

2010

Manda Arbab
(Medicijnen, UvA - Nederlands Kanker Instituut)
Promotie in de studierichting Master Medical Biology, in het bijzonder een onderzoek van een periode van 7 maanden aan Harvard University, USA. Het Syscode Instituut aldaar van Dr. Richard Sherwood doet onderzoek naar stamcellen en is een van de meest gerenommeerde instellingen op dit gebied.

Jorn van der Horst
(Rechten, Universiteit Leiden)
Studieuitwisseling (International Relations) van 4 maanden aan McGill University in Montreal, Canada, als voorbereiding op masterstudie International Public Law.

Sietske Fransen
(Geschiedenis, Warburg Institute - School for Advanced Study van University of London)
Onderzoeksproject ‘De uitwisseling van kennis door vertaling: Jan Baptist van Helmont en zijn uitgevers en vertalers in de zeventiende eeuw.’

2009

Cathelijn Waaijer
(Medicijnen, Universiteit Leiden)
Bezoek aan de Harden Conference ‘Decoding the biology of heparan sulphate proteoglycans’ in Cambridge (UK), begin april 2009, in het kader van een onderzoek naar de rol van heparan sulfaat in het ontstaan van kraakbeentumoren.

Yung-Chin Oei
(Medicijnen, Universiteit Leiden en Cambridge)
Deelname aan de International Fission Yeast Meeting in Tokio (oktober 2009).

Willem-Maarten Bosman
(Medicijnen, Universiteit Leiden)
Promotie-onderzoek naar de endovasculaire aneurysma behandeling (EVAR) ter voorkoming van de slagaderlijke bloeding.

Armin Cuyvers
(Rechten, Universiteit Leiden)
Onderzoek aan het universiteiten van Berkeley en Stanford (VS), in het kader van het proefschrift ‘De Constitutionele Theorie van Europa’. Onderzoek naar de confederale periode in de VS en de transitie naar de huidige federatie in een vergelijkend perspectief met de Europese Unie.

2008

Frouke Schrijver
(Geschiedenis, Universiteit van Utrecht)
Promotie-onderzoek aan de University of Birmingham (UK): ‘Cultural transfer tussen het laat-Byzantijnse, vroeg- Osmaanse en Bourgondische hof: een vergelijkend onderzoek op het gebied van hofceremonieel.’ Charlotte Stroy, (Rechten, Universiteit Leiden) Half jaar studieuitwisseling aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Laurens Tops
(Medicijnen, Universiteit Leiden)
Onderzoeksproject cardiologie gedurende 6 maanden aan Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore (USA): ‘Het verbeteren van de behandeling van hartritmestoornissen door middel van de integratie van verschillende beeldvormende technieken.’

Mieke Reuser
(Medicijnen, Rijksuniversiteit Groningen)
Reisbeurs voor deelname aan de conferentie van de Population Association of America in New Orleans, presentatie van een paper over ‘Obesity, Health and Mortality’.

2007

Symke Haverkamp
(Geschiedenis, Universiteit van Utrecht).
Driejarig verblijf aan de School of Classics van de University of St. Andrews (UK), als lid van de onderzoeksgroep ‘After Augustine’. Onderzoek naar de manier waarop Augustinus (354-430) door de eeuwen heen is ge ïnterpreteerd door Westerse theologen en filosofen.

Erik van Dongen
(Geschiedenis, Universiteit Nijmegen).
Promovendus aan University College Londen (UK), voor onderzoek aan het Instituut voor Oude Geschiedenis en het Oude Nabije Oosten van de Leopold Franszens Universiteit in Innsbruck (Oostenrijk). Project: ‘Eenheid of niet? De Phoenici ërs door de ogen van hun tijdgenoten’.

Sytske Besemer
(Rechten/criminologie, Vrije Universiteit).
Verblijf van 6 maanden aan de Universiteit van Cambridge (UK), bij het Institute of Criminology als medewerker aan het onderzoek ‘The Zurich Project on the social development of children’.

2006

Yung-Chin Oei
(Medicijnen en Natuurkunde, Universiteit Leiden),
voor een onderzoeksstage bij het Cavendish Labaratory (University of Cambridge, UK), in het bijzonder een theoretisch-basale studie naar zekere aspecten van de celdeling (van biologische cellen).

Farnaaz Chavousi
(Bedrijfskunde / Rechten, Rotterdam School of Management),
voor deelname aan het MA programma in International Relations aan de School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University, Washington DC, USA.

Saskia Peels
(Geschiedenis, Universiteit Leiden),
voor onderzoek aan het University College Cork (Ierland) naar de introductie van het schrift in Ierland.

Jan Machielsen
(Geschiedenis, Universiteit Leiden),
voor een eenjarige Master of Studies in Historical Research aan Oxford University (UK), in het kader van zijn MA-thesis over de geschriften van de Belgische Jezuïet Martin Antoine Del Rio (1551-1608).

Heleen de Koning
(Medicijnen, Radboud Universiteit Nijmegen),
voor drie maanden promotieonderzoek bij het NIAMS in Bethesda (USA) naar de pathofysiologie van het Schnitzler syndroom.

Viktoria Franke
(Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen),
voor deelname aan een congres over Duits-Nederlandse cultuuruitwisseling aan de Freie Universität Berlin (D), in het kader van haar proefschrift over de receptie van Duits gedachtegoed in Nederlandse algemeen-culturele tijdschriften tussen 1750 en 1840.

2005

Merlijn Hurx
(Architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht),
voor een half semester extra muros onderwijs aan de KU Leuven: ‘Het hof van Karel V en de architectuur van de Renaissance in de Lage Landen.’

Liesbeth Versluis
(Griekse & Latijnse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden),
voor een semester studie aan de Sorbonne Universiteit Parijs, in het kader van een Erasmus project.

Sanne van der Zwan
(arts-assistent Nederlands Kanker Instituut),
voor een onderzoeksstage Memorial Sloan Ketttering Cancer Center, New York naar Gastro-Intestinale Stromacel tumoren.

Diederik de Jonge van Ellemeet
(Rechten, Universiteit Leiden),
voor een stage aan H.M. Ambassade te Beijing i.v.m. bestudering fiscale obstakels ondernemingen in China.

2004

Hannah de Jong
(Rechten, Universiteit Leiden)
voor een 7 maanden durende studie aan het Institut d’études politiques in Parijs, betreffende internationale betrekkingen, interstatelijk/internationaal recht en geschiedenis.

Anouk Florentinus
(Bedrijfskunde, Universiteit Utrecht)
voor een vergelijkend onderzoek naar biomassa innovatiesystemen in Nederland en Nieuw Zeeland aan Massey University, Nieuw Zeeland.

Suzanne van de Vathorst
(Medicijnen, Erasmus MC Rotterdam),
voor een studiebezoek aan het ‘Joint centre of Bioethics- Hospital of the Sick Children’ in Toronto, Canada.

2003

Wendy van Duivenvoorde
(Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam)
voor onderzoek naar de bouwmethoden van het schip Batavia in Texas, USA en Fremantle, Australië.

Anne-Marie Cleton-Jansen
(Medicijnen / Biologie, Universiteit Leiden)
voor het bijwonen van een CTOS-congres in de VS.

2001

Rachida Haddouch
(Rechten, Universiteit Leiden),
voor studie in Parijs.

Barbara Muller
(Medicijnen, Universiteit Leiden),
voor onderzoek in Los Angeles.

1999

Rogier Stuyt
(Medicijnen, Erasmus Universiteit Rotterdam),
voor onderzoek in Denver, Colorado.

Aimee van der Westerlaken
(Rechten, Universiteit Leiden),
voor studie in Hamburg.

Bijdrage aan het Mandela Scholarship Fund.

1997/1998

Sanne Weijzen
(Medicijnen, Universiteit Leiden),
voor onderzoek in Chicago. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het proefschrift The role of Notch signalling in tumor biology and immunity (Leiden, 5 juni 2003).

K.E. de Visser
(Medicijnen, Universiteit Leiden),
voor onderzoek in Chicago.

Naar boven

In de periode 2005-2014 wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt aan het NIP (Nederlands Instituut in Sint Petersburg, een samenwerking van Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen) om een student Ruslandkunde of Slavische Talen & Culturen uit Leiden een stageplaats te kunnen geven.