Studenten worden bij deze uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag.
Aanvragen zijn jaarlijks mogelijk van 1 oktober tot 31 januari.

De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.

De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende formulier en de hierin gevraagde documenten. De Wetenschappelijke Raad zal de bescheiden uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting. Het streven is om uiterlijk medio april de toegekende beurzen bekend te maken.

Het aanvraagformulier is 1 oktober weer beschikbaar.

Alleen de applicanten van wie de aanvraag is toegewezen krijgen persoonlijk bericht; hun namen worden op deze pagina gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Naar boven