De inschrijving voor beurzen is weer geopend.

De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.

De inschrijving was gesloten in verband met het coronavirus. De aanmelding is nu weer geopend. Gezien de mondiale situatie zijn aanvragen voor Afrika, Azië en Australië niet aan te raden.

Aan de aanvraag is een aantal voorwaarden verbonden. De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende aanvraagformulier en de hierin gevraagde documenten. Het aanvraagformulier (in Word) is gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar als download. Meer informatie hierover treft u elders in deze website aan.

De Wetenschappelijke Raad zal de bescheiden uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting.

De eerste inschrijvingsperiode voor 2022 is van 15 mei tot 15 juli. Het streven is aan het eind van de zomervakantie de toegekende beurzen bekend te maken.

Het aanvraagformulier dient per gewone post te worden opgestuurd, samen met de gevraagde bescheiden.

Naar boven