Studenten worden bij deze uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag.
Aanvragen zijn mogelijk van 1 oktober 2022 tot 1 februari 2023.

De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.

Aan de aanvraag is een aantal voorwaarden verbonden. De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende aanvraagformulier en de hierin gevraagde documenten. Het aanvraagformulier (in Word) is gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar als download. Meer informatie hierover treft u elders in deze website aan.

De Wetenschappelijke Raad zal de bescheiden uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting.

Een aanvraag dient schriftelijk te worden voorgelegd door middel van het bijgesloten formulier en de hierin gevraagde documenten. De gegevens moeten op 1 februari 2023 ter beschikking zijn van de Wetenschappelijke Raad. Het streven is om in de eerste helft van maart 2023 de toegekende beurzen bekend te maken. 

Naar boven