In verband met het Coronavirus is de inschrijving tot nader bericht gesloten.

De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.

De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende formulier en de hierin gevraagde documenten. De Wetenschappelijke Raad zal de bescheiden uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting. Het streven is om uiterlijk medio april de toegekende beurzen bekend te maken.

Het aanvraagformulier (in Word) is gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar als download.

Het aanvraagformulier dient per gewone post te worden opgestuurd, samen met de gevraagde bescheiden.

In verband met het Coronavirus is de inschrijving tot nader bericht gesloten. 

Naar boven