Voorwaarden en werkwijze

Voorwaarde voor toekenning van een beurs is dat het studie- of onderzoeksproject plaatsvindt aan een universiteit die is aangesloten bij de LERU of deel uitmaakt van de Ivy-League.

Voor de studierichting Geneeskunde gelden nog twee aanvullende voorwaarden:
- ten eerste dient het om een promotieonderzoek te gaan;
- ten tweede dient het om fundamenteel (geen toegepast) onderzoek te gaan.

De sluitingsdatum was 31 januari 2024. De eerstvolgende indieningsperiode start op 1 oktober 2024.

De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende formulier en de hierin gevraagde documenten. Meer informatie op de pagina Aanvraagformulier.

Aanvragen voor vergoeding van drukkosten voor proefschriften en dergelijke worden niet in behandeling genomen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, verplicht de kandidaat zich tot schriftelijke verslaglegging over het project.

Aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad, die het bestuur adviseert over de te verlenen beurzen.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit:
-  prof dr P.C.W. Hogendoorn, voorzitter
   Hoogleraar Pathologie Universiteit Leiden

-  drs E.H. Halbertsma, secretaris
   Docent Geschiedenis en Klassieke Talen R.S.G. Tromp Meesters

-  mr drs L.Th.P. Menken 
   Uitgever

-  drs W.F.C. Cramer  
   Beroepscommissaris, boardroom advisor, investeerder

Alleen de applicanten van wie de aanvraag is toegewezen krijgen persoonlijk bericht; hun namen worden op deze pagina gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Naar boven