De Stichting Studiefonds KETEL 1 kent beurzen toe voor studie- en onderzoeksprojecten binnen de disciplines Geneeskunde, Rechten, Geschiedenis en Bedrijfskunde.

Studiefonds KETEL 1 is een initiatief van de Leidse jaarclub KETEL 1 (LSV Minerva, 1980). Het fonds is in 1995 ingesteld ter gelegenheid van het derde lustrum. Naast de Jaarclub KETEL 1 draagt ook de Nolet Distillery anno 1691 bij aan het Fonds. De directeur van de Nolet Distilleerderij, C.H.J. Nolet, heeft als voorzitter zitting in het Stichtingsbestuur.

-  C.H.J. Nolet, voorzitter
-  W.R.J. Idema, vice-voorzitter
-  W.A.C. van Oppen, secretaris
-  P.J. Weterings, penningmeester
-  W. Kriek, lid
-  B.P.G. Nolet, lid

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit:
-  prof dr P.C.W. Hogendoorn, voorzitter
   Hoogleraar Pathologie Universiteit Leiden

-  drs E.H. Halbertsma, secretaris
   Docent Geschiedenis en Klassieke Talen R.S.G. Tromp Meesters

-  mr drs L.Th.P. Menken, Uitgever

-  drs W.F.C. Cramer 
   Beroepscommissaris, boardroom advisor, investeerder

Contact:
info@studiefondsketel1.nl

De Stichting Studiefonds KETEL 1 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de Wet Inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandelnummer
Stichting Studiefonds KETEL 1 is ingeschreven onder nummer: 41159463.

Akte van oprichting:
20-10-1995.
Statutaire zetel ‘s-Gravenhage

RSIN 804772538
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Activiteiten
SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Steunfondsen op het gebied van educatie

Beloningsbeleid:
Bestuurders noch Wetenschappelijke Raad krijgen een beloning of onkostenvergoeding.

Financieel beleid:
Het jaarverslag kunt u hier downloaden

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleidsplan kunt u hier downloaden

Naar boven